4Hands.jpg

การนวด 4 มือ

Yoni Massage  & Yoni Tantra Massage

การนวด 4 มือ เป็นการนวดที่เกี่ยวข้องกับแรงปรารถนาและความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ที่ต้องการความแปลกใหม่ ความสุขเคลิบเคลิ้ม เต็มไปด้วยความสงสัยใคร่รู้ ความอยากค้นพบและสำรวจ ปลดปล่อยตัวเองให้ได้รู้สึกถึงความมีชีวิต หลุดพ้นจากวิถีปกติ ก้าวพ้นขอบเขตที่เราคุ้นเคย

การนวด 4 มือ ผสมผสานคุณลักษณะอันพิเศษเฉพาะตัวของเราทั้งคู่เข้าด้วยกันเป็นหนึ่งประสบการณ์อันอัดแน่นเต็มเปี่ยมไปด้วยพลัง

การผสมผสานระหว่าง พลังแห่งบุรุษเพศ และ พลังแห่งสตรีเพศ ที่เข้ากันได้อย่างลงตัวนั้น ให้สุนทรียภาพทางอารมณ์อันลึกซึ้งที่ไม่อาจหาสิ่งใดเทียบได้

Female sexuality.jpg

Learn how to receive pleasure

and

Expand your sexual potential !

นวดน้ำมัน นวดโยนี และนวดตันตระ ล้วนเป็นส่วนหนึ่งของการนวดนี้ ทุกการนวดนั้นเริ่มต้นเหมือนกัน แต่ดำเนินไปได้หลากหลายทิศทางขึ้นอยู่กับความต้องการและความปรารถนาของคุณ

โดยเริ่มจากการนวดน้ำมันกระตุ้นอารมณ์ความรู้สึก และเมื่อคุณรู้สึกผ่อนคลายแล้ว เขาก็จะเข้ามาร่วมด้วยหลังจากนี้.... Just breathe and fly!