Yoni Massage  & Yoni Tantra Massage

การนวด 4 มือ

การนวด 4 มือ เป็นการนวดที่ให้ประสบการณ์พิเศษ ซึ่งผ่านการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องจากประสบการณ์ทำงานร่วมกันมายาวนาน เพื่อเข้าถึงอีกขั้นของความสุขอันแสนล้ำลึกน่าอัศจรรย์


การนวด 4 มือ ผสมผสานคุณลักษณะอันพิเศษเฉพาะตัวของเราทั้งคู่เข้าด้วยกันเป็นหนึ่งประสบการณ์อันอัดแน่นเต็มเปี่ยมไปด้วยพลัง

การผสมผสานระหว่าง พลังแห่งบุรุษเพศ และ พลังแห่งสตรีเพศ ที่เข้ากันได้อย่างลงตัวนั้น ให้สุนทรียภาพทางอารมณ์อันลึกซึ้งที่ไม่อาจหาสิ่งใดเทียบได้

นวดน้ำมัน นวดโยนี และนวดตันตระ ล้วนเป็นส่วนหนึ่งของการนวดนี้ โดยเริ่มจากการนวดน้ำมันกระตุ้นอารมณ์ความรู้สึก และเมื่อคุณรู้สึกผ่อนคลายแล้ว เขาก็จะเข้ามาร่วมด้วยหลังจากนี้.... Just breathe and fly!

  • Facebook Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • YouTube Social  Icon